Σχετικά με το Δι.Μ.Ι.Ν.
gr  pdf.png  Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (5/7/2021)
Mέγεθος: 294.92 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Υπόμνημα Συνεργασίας
Mέγεθος: 1.75 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Συμπληρωματική Πράξη Προσχώρησης 2022/07
Mέγεθος: 735.54 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Συμπληρωματική Πράξη Προσχώρησης 2022/10
Mέγεθος: 235.55 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Το Δίκτυο Μουσείων Ιονίων Νήσων συστήθηκε το Νοέμβριο του 2020, με αφορμή την πρωτοβουλία του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Μουσείου του, να ενισχυθεί η πολιτική των συνεργασιών στον τομέα των μουσείων και του πολιτισμού στα Ιόνια Νησιά.

Η δημιουργία του Δι.Μ.Ι.Ν είναι το απόσταγμα διαλόγου και ζύμωσης ιδεών εν μέσω πανδημίας, μεταξύ εκπροσώπων μουσειακών και πολιτιστικών φορέων από τη Ζάκυνθο, την Ιθάκη, την Κέρκυρα, την Κεφαλονιά και τη Λευκάδα. Στο Δίκτυο συμμετέχουν δεκατέσσερις Μουσειακοί Φορείς, που έχουν ως στόχο να καταστούν τα Επτάνησα ένα πολιτιστικό κέντρο ευρείας εμβέλειας.

Οι σκοποί του Δικτύου Μουσείων Ιονίων Νήσων αφορούν τρεις βασικούς άξονες:

  • τη βιωσιμότητα των μουσείων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,
  • τη δημιουργία μιας κοινής πολιτιστικής πολιτικής και
  • την ανάδειξη της ιδιαίτερης επτανησιακής πολιτιστικής ταυτότητας.

Στους στόχους του Δικτύου συγκαταλέγονται:

  • η δημιουργία μιας κοινής επικοινωνιακής βάσης των φορέων-μελών,
  • η αύξηση της επισκεψιμότητας,
  • η δημιουργική διάδραση των φορέων του Δικτύου με την τοπική κοινωνία και τους επισκέπτες των συλλογών
  • η ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων με τη χρήση, μεταξύ άλλων, και των νέων τεχνολογιών με στόχο τη συμμετοχή και τη συμπερίληψη της τοπικής κοινότητας και των επισκεπτών.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, διαμορφώθηκε μια υποδομή που εκφράζει τη δυναμική, τη θέληση και τις προοπτικές του Δι.Μ.Ι.Ν. Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκαν τα εξής τμήματα που στελεχώθηκαν από εξειδικευμένες ομάδες εργασίας:

1. Οργάνωσης και επικοινωνίας (γραμματεία),
2. Επιμέλειας συλλογών,
3. Προώθησης και προβολής,
4. Προγραμματισμού,
5. Οικονομικού σχεδιασμού και
6. Έρευνας.

Επιπλέον, η προσθήκη ενός σώματος εξωτερικών συμβούλων και η εδραίωση ενός μόνιμου δίαυλου επικοινωνίας και συνεργασίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, είναι δύο βασικοί παράγοντες που ενισχύουν την “πολιτική εξωστρέφειας”. Η βιωσιμότητα αυτού του σχήματος εξασφαλίζεται με τον δημοκρατικό χαρακτήρα λειτουργίας του Δικτύου, τη συμμετοχή εθελοντών εκπροσώπων από όλους τους φορείς και συμβούλων στις ομάδες εργασίας, την αποτελεσματική δομή, καθώς και την προώθηση όλων των ζητημάτων για τη λήψη τελικών αποφάσεων στην Ολομέλεια.

Ενημέρωση: 20-01-2023

Δεκαπέντε Μουσεία - Πέντε Νησιά - Ένα Δίκτυο

Περισσότερα

Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας