Ιδρυτικά Μέλη
Π.Σ.Ζ «Ούγος Φώσκολος», Ιστορική Οικία, Ζάκυνθος
Π.Σ.Ζ «Ούγος Φώσκολος», Ιστορική Οικία, Ζάκυνθος

O Πολιτιστικός Σύλλογος Ζακύνθου (Π.Σ.Ζ.) “Ούγος Φώσκολος” ιδρύθηκε το 2009 µε καταστατικούς σκοπούς την ανέγερση της ιστορικής οικίας του ποιητή, την επανίδρυση της Φωσκολιανής βιβλιοθήκης και τη δηµιουργία Μουσείου επί της οδού Φωσκόλου & Κυριάκου Ξένου στη Ζάκυνθο.

Το Σωματείο είναι αναγνωρισμένο με την υπ' αριθμ. 157/2009 απόφαση του Πρωτοδικείου Ζακύνθου.

Η Οικία οικοδοµήθηκε στο χώρο που προϋπήρχε έως το 1953 και βασίστηκε σε µελέτη του καθηγητή του Ε.Μ.Π. Διονύσιου Ζήβα. Ο καθηγητής την απέδωσε στην αρχική της µορφή, αφού προηγήθηκε συνεργασία του Π.Σ.Ζ. “Ούγος Φώσκολος” µε την Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών και το Δήµο Ζακύνθου.

Η ανέγερση της οικίας του ποιητή στην αρχική της µορφή, ολοκληρώθηκε το 2016 και παραδόθηκε προς χρήση και διαχείριση στον Π.Σ.Ζ. “Ούγος Φώσκολος” το 2017.

Ο Π.Σ.Ζ. “Ούγος Φώσκολος” από την ίδρυσή του προσπαθεί να επιτύχει τους καταστατικούς του σκοπούς κινούµενος στην κατεύθυνση της δηµιουργίας μιας αφηγηματικής έκθεσης και συλλέγοντας υλικό από σπάνιες εκδόσεις και έργα τέχνης, που θα αποτελέσουν µέρος µιας ολοκληρωµένης µουσειακής µελέτης για το χώρο.

Παράλληλα αναπτύσει μια πλούσια δραστηριότητα σε επιστηµονικό και κοινωνικό επίπεδο και έχει ήδη στο ενεργητικό της την διοργάνωση τεσσάρων διεθνών επιστηµονικών συναντήσεων, ηµερίδων, διαλέξεων, εκθέσεων, εκπαιδευτικών προγραµµάτων, ακόμα και φιλοξενία εκθέσεων ή εκδηλώσεων.

Άµεση προτεραιότητα για τον Π.Σ.Ζ. “Ούγος Φώσκολος” είναι η δηµιουργία της μουσειακής έκθεσης που θα στεγαστεί στο υπό διαµόρφωση Μουσείο. Για το λόγο αυτό διερευνεί τη δυνατότητα συνεργασίας µε το Ιόνιο Πανεπιστήµιο και με ειδικούς επιστήµονες ώστε να συνταχθεί και να υλοποιηθεί η σχετική µελέτη.

Στις προτεραιότητες του ο Π.Σ.Ζ. “Ούγος Φώσκολος” έχει εντάξει τον χαρακτηρισμό ως ιστορικής της περιοχής που βρίσκεται η οικία του Ποιητή και η εκκλησία της Οδηγήτριας, η συντήρηση του σπάνιου γλυπτού του Ιωάννη Βιτσάρη “Θρηνούν πνεύμα”  που βρίσκεται εγκατεστημένο στον περίβολο της οικίας, στη μνήμη του ποιητή και τελεί υπο την προστασία του Υπουργείου Πολιτισμού και η διευθέτηση του κυκλοφοριακού μπροστά από την οικία, ώστε να διευκολύνει την πρόσβαση του κοινού σε αυτήν.

Ο Π.Σ.Ζ. “Ούγος Φώσκολος”, ως µέλος του Δικτύου Μουσείων Ιονίων Νησιών είναι έτοιµος να συµβάλει στην επίτευξη των σκοπών του και να διαθέσει τις δυνάµεις του, όπου του ζητηθεί.

Διεύθυνση: Φώσκολου 51 κ. Κυρικάκου Ξένου

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ugofoscolozak@gmail.com

Δεκαπέντε Μουσεία - Πέντε Νησιά - Ένα Δίκτυο

Περισσότερα

Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας