Συλλογές
Συλλογές ανά Μουσείο: Οποιοδήποτε Μουσείο
Οποιοδήποτε Μουσείο Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη – Μουσείο Ληξουρίου - Ιακωβάτειος, Κεφαλονιά (5) Εθνική Πινακοθήκη, Παράρτημα Κέρκυρας, Κέρκυρα (5) Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία Κέρκυρας «ΝΙΚΟΣ ΠΑΚΤΙΤΗΣ», Κέρκυρα (5) Κοργιαλένειο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, Κεφαλονιά (5) Κοντομίχειο Λαογραφικό Μουσείο Καβάλου, Λευκάδα (2) Λαογραφικό Μουσείο Καμιναράτων, Κεφαλονιά (5) Μουσειακές Συλλογές Ιονίου Πανεπιστημίου, Κέρκυρα (5) Μουσείο Άγγελου Σικελιανού, Λευκάδα (5) Μουσείο Γρηγορίου Ξενόπουλου – Σύλλογος Φίλων Ξενοπούλειου Βιβλιοθήκης, Ζάκυνθος (5) Μουσείο Σολωμού & Επιφανών Ζακυνθίων, Ζάκυνθος (5) Ναυτικό και Λαογραφικό Μουσείο Ιθάκης, Ιθάκη (5) Πνευματικό Κέντρο Λευκάδας, Λευκάδα (5) Στέγη Ιστορίας και Πολιτισμού Καρυάς, Λευκάδα (5) Π.Σ.Ζ «Ούγος Φώσκολος», Ιστορική Οικία, Ζάκυνθος (5) Μουσείο Χέλμη Φυσικής Ιστορίας, Ζάκυνθος (6)

Δεκαπέντε Μουσεία - Πέντε Νησιά - Ένα Δίκτυο

Περισσότερα

Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας